De installatie

van Dosys-NFC toepassingen
Op deze pagina vindt u alles wat u altijd al wilde weten over de installatie van Dosys-NFC toepassingen.
 

Installatie

Deze pagina gaat over de installtie van Dosys-NFC programma’s en de locatie van de bestanden.
NB: U ziet op deze pagina de installatiebeschrijving van het programma ‘Aanwezigheidsregistratie’ de procedure is voor de ‘Uitleenregistratie’ en alle andere Dosys-NFC toepassingen precies hetzelfde. Lees waar u Aanwezigheidregistratie ziet staan de naam van uw programma.

Nadat u het installatiebestand ‘Aanwezighiedsregistratie.exe’ hebt gedownload, kunt u het installeren. U moet eerst bevestigen dat u de toepassing wilt installeren. Daarna krijgt u de licentieovereenkomst te zien. Deze moet u accepteren om door te gaan met de installatie.

Vervolgens krijgt de mogelijkheid om een map op te geven waar de toepassing wordt geïnstalleerd.. Als u meerdere toepassingen van Join-IT hebt, dan is het aan te bevelen voor elke toepassing een eigen map te maken/selecteren.

U krijgt nog een bevestiging te zien van de geselecteerde map en tot slot het dialoogscherm voor de afronding van de installatie. Daar staat de optie om het ‘leesmij-bestand’ te bekijken.

Na de installatie staat er op het bureaublad een pictogram en is er in het startmenu een groep bijgekomen met de naam Dosys en daarbinnen het pictogram om de toepassing te starten. Hebt u meerdere Dosys-NFC programma’s, dan staan hier ook meerdere picogrammen.

Mappen en bestanden

Als u de standaardinstelling hebt gebruikt bij de installatie, dan is het programma op de lokale schijf geïnstalleerd. Dat is in de map C:\Users\Public\Documents\Dosys-NFC (de openbare gebruikersmap).

Van belang is dat alle bestanden van een applicatie in dezelfde map staan (behalve de ‘data-bestanden’ zoals dosys-aanwezigheidsregistratie.xlsm en dosys-voorbeeld-aanwezigheidsregistratie.xlsm) en dat alle mappen aanwezig zijn. 
NB: zet NIET de bestanden van verschillende Dosys-NFC toepassingen in dezelfde map want dan overschrijft u de ‘andere’ toepassing!

Mappen

De map Setup bevat het programma dat u kunt gebruiken voor het de-installeren van de toepassing als u deze niet meer gebruikt.
In de map Back-up wordt dagelijks een back-up gemaakt van het bestand waarmee u aan het werk bent.
De map Afbeeldingen wordt niet in alle toepassingen gebruikt.

Bestanden

In de hoofdmap staan vijf bestanden. Eerst het programma, dat is dosys-nfc.xlam. Dat is het programma dat wordt gestart als u op de snelkoppeling op uw bureaublad klikt. Dosys-nfc.xlam is een zogenaamde Excel add-in. Als u het hebt gestart, ziet u er niets van, behalve het lint. Bij dit bestand hoort een licentiebestand met de naam dosys-xl.clf. De naam van dat bestand kunt u niet wijzigen (d.w.z. dat kúnt u wel, maar dan werkt het programma niet meer).

Het bestand dosys-ncf NL01.00.02.pdf (kan ook een andere naam hebben maar begint altijd met dosys-nfc en eindigt op .pdf) is het ‘leesmij’ bestand.

Macro's

Het enige dat u misschien nog moet doen is het instellen dat u macro’s mag uitvoeren. Hoe dat gaat leest u op de pagina over macro’s.